Η Κύπρος αποτελεί έναν από τους κρίκους που κλονίζονται από το ελληνικό κούρεμα, καθώς αυτό της κοστίζει την υποβάθμιση κατά μια μονάδα από τον οίκο Standard and Poor's. Ο οίκος επικαλέστηκε την έκθεση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στο ελληνικό χρέος σε συνδυασμό με το φουσκωμένο ελληνικό κούρεμα, για να δικαιολογήσει την απόφασή του. Μάλιστα, η Λευκωσία θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο οίκος υποβάθμισε και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Α-3 από το Α2, αν και αφαίρεσε το καθεστώς παρακολούθησης με αρνητικούς όρους. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της υποβάθμισης, η S&P, θεωρεί ότι το μεγαλύτερο κούρεμα θα δημιουργήσει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ενα σενάριο ελληνικής χρεοκοπίας με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ή 'κούρεμα' σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που είχε συμφωνηθεί πριν, θα καταστήσει αναγκαία την επανακεφαλαιοποίηση ορισμένων εγχώριων ιδρυμάτων», αναφέρει το πρακτορείο.