Διπλασιάστηκαν στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα φωτοβολταϊκά που είναι σε λειτουργία ενώ σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζουν και οι λοιπές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 326 μεγαβάτ, από 162 τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα τα αιολικά έφθασαν στα 1230 μεγαβάτ (από 1052) και τα μικρά υδροηλεκτρικά 205 (από 196).