Την ανάγκη επιτάχυνσης της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών και μείωσης της κυρίαρχης θέσης της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ επεσήμαναν σήμερα το International Energy Agency και η επικεφαλής του Μαρία Βαν Ντερ Χόβε, στο πλαίσιο παρουσίασης της έκθεσης του ΙΕΑ για την Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την ΙΕΑ και όπως δημοσιεύει το energypress.gr, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η εξουσία, η ανεξαρτησία και η παρεμβατικότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Στη μελέτη, με τίτλο «Energy Policies of IEA Countries - Greece 2011», επισημαίνεται επίσης το μεγάλο δυναμικό της Ελλάδας σε ΑΠΕ και τονίζεται ότι ο τομέας αυτός εάν συνδεθεί με την έρευνα και τεχνολογία μπορεί να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για αυτό το λόγο η ΙΕΑ καλωσορίζει τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για ισχυρά κίνητρα στις ΑΠΕ , ενίσχυση των επιδοτούμενων τιμών και την απολοποίηση της αδειοδότησης.

Επίσης ένας τομέας στον οποίο η ΙΕΑ συστήνει στην Ελλάδα να επικεντρωθεί είναι στην επένδυση για «αποανθρακοποίηση» του τομέα του ηλεκτρισμού.

Η ΙΕΑ κάλεσε την Ελλάδα να μεταρρυθμίσει τον ενεργειακό της τομέα από το 2006, τονίζοντας ότι μια ισχυρή και ανεξάρτητη Αρχή είναι αναγκαία για τον περιορισμό της ΔΕΗ και την εξασφάλιση σταθερότητας για τους επενδυτές. Προσθέτει ότι η ΡΑΕ πρέπει να επιβλέπει στενότερα τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής, καθώς στην Ελλάδα η προμήθεια είναι συγκεντρωμένη στα «χέρια» λίγων και λειτουργεί βάσει ρυθμιζόμενων τιμολογίων που δεν παρουσιάζονται κατ’ ανάγκη όλα τα κόστη.

Ζήτησε μάλιστα τιμολόγια που να αντανακλούν το κόστος παραγωγής, και σε αυτό το σημείο ο υπουργός Ενέργειας Γ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, ωστόσο δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, καθώς το «πότε» και το «πως» είναι ακόμη αντικείμενο μελέτης.

Η ΙΕΑ εκτιμά ότι για να περιοριστεί η κυριαρχία της ΔΕΗ, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει την εκχώρηση ενός εύλογου ποσοστού παραγωγής σε άλλους παραγωγούς. Εναλλακτικά, θα μπορούσε επίσης να μεταβιβάσει το δίκτυο της ΔΕΗ σε ξεχωριστές εταιρείες και να τις ιδιωτικοποιήσει.

Αναφορικά με την αγορά φυσικού αερίου, η έκθεση αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και καλωσόρισε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλα βήματα που μπορούν να γίνουν και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει το ρόλο της ΔΕΠΑ ως σημερινό και μελλοντικό ιδιοκτήτη των ΕΠΑ.

Σύμφωνα με την ΙΕΑ η ελληνική κυβέρνηση πρέπει:

-Να συνεχίσει να υλοποιεί τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια

-Να εντείνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στο αέριο,

-Να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ

-Να συνεχίσει να προωθεί τη μακροπρόθεσμη πολιτική ασφάλειας του φυσικού αερίου

-Να συμπληρώσει την πολιτική ασφάλειας του πετρελαίου

-Να συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και

-Να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της στην κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης