Μεγάλη επιτυχία χαρακτήρισε ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπακωνσταντίνου την ονομαστική συμπερίληψη του project Helios στο κείμενο των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής.

 Όπως είπε η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης δουλειάς που έγινε σε όλα τα επίπεδα, για την προετοιμασία του έργου, το οποίο πάντως ξεκαθάρισε «έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του».

Στα συμπεράσματα της Συνόδου ειδικότερα, το Helios και τα πιθανά έσοδα που θα προκύψουν είτε από τη λειτουργία του έργου είτε από τιτλοποίηση των εσόδων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους. Η τιτλοποίηση όπως είπε ο Γ. Παπακωνσταντίνου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους είτε με προεξόφληση όλων των εσόδων της 25ετίας είτε με προεξόφληση των προβλεπόμενων ετήσιων εσόδων ή με τη χρησιμοποίησή τους ως εγγύηση.

Τα έσοδα του προγράμματος

Ποια θα είναι αυτά τα έσοδα; Με βάση τα όσα περιέγραψε ο κ. Παπακωνσταντίνου τα κέρδη του Helios μπορεί να φέρουν κάθε χρόνο στο ελληνικό δημόσιο ποσό ίσο με μια αποκρατικοποίηση της τάξης του 1 δις ευρώ. Συγκεκριμένα το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 3 με 3,5 δις, ενώ το κόστος για τη δημιουργία απευθείας γραμμής προς τη Γερμανία είναι 10δις, ποσό που μπορεί να καλυφθεί εν μέρει και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

 Ωστόσο τα 10 GW με τιμές αποπληρωμής Γερμανίας μπορούν να αποφέρουν ως έσοδα περίπου 80 δις ευρώ. Η ελληνική συμμετοχή όπως διευκρίνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου με βάση τις διαπραγματεύσεις που γίνονται θα είναι της τάξης του 30% - φυσικά ακόμη δεν έχει κλείσει το ποσοστό και αυτό είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να διευκρινιστούν.

Το ποσοστό αυτό προκύπτει από την αξία της παραχώρησης της δημόσιας γης για 25 χρόνια καθώς και από τις άλλες διευκολύνσεις που θα συμφωνηθούν (γρήγορες αδειοδοτήσεις, μειωμένη φορολογία κλπ). Έτσι με βάση αυτό το ποσοστό θα προκύψει ένα συνολικό έσοδο για το ελληνικό δημόσιο της τάξης των 20 με 25 δις για 25 χρόνια ή αλλιώς περίπου 1 δις ετησίως, το οποίο μπορεί να «τιτλοποιηθεί».