Η συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους και το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για να αντιστραφεί το κλίμα σε όλες τις κατηγορίες των εγχώριων αμοιβαίων κεφαλαίων. Ειδικά στα ομολογιακά α/κ εσωτερικού, η αγορά εκτιμά ότι σε περίπτωση που μειωθούν έντονα τα spreads, θα μεταβληθεί η καμπύλη επιτοκίων και ενδεχομένως να υπάρξει βραχυπρόθεσμη άνοδο των αποδόσεων της κατηγορίας. Να σημειωθεί ότι στα ομολογιακά α/κ εσωτερικού, τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν ΗΔΗ υποστεί το haircut αφού οι τιμές τους αποτιμώνται σε τιμές mark to market και έχουν υποχωρήσει στο 35% περίπου της ονομαστικής τους αξίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Alpha Trust, την προηγούμενη εβδομάδα, παρά τη θετική πορεία των διεθνών αγορών που έδωσε ώθηση στα αντίστοιχα Α/Κ, η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων επέστρεψε σε αρνητική τροχιά υπό το βάρος των απωλειών σε επίπεδο αποδόσεων των Μετοχικών και Μεικτών κυρίως Α/Κ ελληνικών τοποθετήσεων αλλά και τις ρευστοποιήσεις κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια υποχώρησαν την Τετάρτη 26/10 στα 5,83 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 10,31 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ, περιορίστηκε κατά 0,98%, στα 1,56 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης των Ελληνικών Α/Κ της τάξης του 2,7% αλλά και των εξαγορών μεριδίων ύψους 1,55 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες κατέγραψαν κέρδη, με τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών και τα Διεθνή Α/Κ να σημειώνουν την υψηλότερη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,06% και 2,01% αντίστοιχα. Τα Α/Κ Ανεπτυγμένων Αγορών και τα Α/Κ Ευρωζώνης ακολούθησαν με κέρδη 1,13% και 1,11% κατά μέσο όρο. Στα Μεικτά Α/Κ, οι αρνητικές αποδόσεις των Α/Κ ελληνικών τοποθετήσεων, σε συνδυασμό με τις εκροές ύψους 806 χιλ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ενεργητικού της κατηγορίας κατά 0,62%, στα 1,03 δισ. ευρώ.