Μη νομίσετε ότι είναι κάποιο αστείο αυτό !

Πράγματι υπάρχει τέτοια τράπεζα , που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και περιέχει πάνω από…7.000 ανθρώπινους εγκεφάλους !!!

Φυσικά όλοι οι εγκέφαλοι περνούν απο μια συγκεκριμένη διαδικασία πριν αποθηκευτούν ,για να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε έρευνες και μελέτες.