Με συνολικό προυπολογισμό σχεδόν 400.000 ευρώ, τέσσερις πόλεις της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο,Ηράκλειο,Αγ.Νικόλαος), θα αποκτήσουν ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης των πολιτών για το τεράστιο πρόβλημα της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Αξιοποιώντας από φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων, μέχρι αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο και διαδικτυακούς χάρτες, οι πολίτες θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τον κυκλοφοριακό φόρτο στους κεντρικούς δρόμους, μέχρι τους χώρους και τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης καθώς επίσης και το πώς κινούνται τα αστικά λεωφορεία.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ υπο τον τίτλο "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ " με βασικό δικαιούχο τον Δήμο Χανίων.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση "Η προτεινόμενη Πράξη έχει σαν στόχο την ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών για την διάθεση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες των τεσσάρων Μητροπολιτικών Δήμων της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο) πληροφοριών που σχετίζονται με την κυκλοφορία.

 Το έργο θα υλοποιηθεί και στους τέσσερεις Δήμους της Κρήτης λαμβάνοντας υπ ‘όψη εκ των άλλων και την διαθεσιμότητα των δεδομένων που ήδη συλλέγονται. Η υπηρεσία έχει σαν στόχο την διάδοση πληροφοριών σχετικά με την
κατάσταση της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται στους πολίτες μέσω Φωτεινών Πινακίδων (VMS-Variable Message Signs), οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες στις κύριες Οδικές Αρτηρίες κάθε Δήμου, μέσω σελίδων στο διαδίκτυο, ενημερωμένων με χάρτες και πληροφορίες που θα επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες και σημεία ενδιαφέροντος, μέσω τηλεφωνικών κέντρων (IVR), τα οποία δωρεάν σε κάθε κλήση, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, θα
παρέχουν πληροφορίες (αυτοματοποιημένα) για την κίνηση στην πόλη.

 Το έργο πρόκειται να βοηθήσει τους πολίτες στο να γνωρίζουν με αξιοπιστία και αμεσότητα την ακριβή κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Στο να εκτιμούν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδρομής που έχουν επιλέξει. Στο να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση σημαντικής παρακώλυσης της κυκλοφορίας, και να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο των μετακινήσεων τους. Στο να εντοπίζουν με ευκολία τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Στην ευκολότερη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών, δίνοντας πληροφόρηση για το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή τα λεωφορεία των αστικών ΚΤΕΛ, το χρόνο άφιξης τους σε κάθε στάση, καθώς και τις
διαδρομές τους.

Τα παραδοτέα της Πράξης είναι:

1) Φωτεινές Πινακίδες Μηνυμάτων: Κατασκευασμένες από αλουμίνιο, βαμμένες ηλεκτροστατικά, ενώ ο πίνακας πληροφοριών θα λειτουργεί με αναλάμποντα στοιχεία τύπου LED υψηλής φωτεινότητας. Η τοποθέτηση τους προβλέπεται να είναι σε ευδιάκριτα σημεία, σε σημεία που διευκολύνουν την αλλαγή-επιλογή βέλτιστης διαδρομής. Προτείνεται να τοποθετηθούν τέσσερεις (4) πινακίδες στο Δήμο Χανίων με παροχή πληροφοριών για το κυκλοφοριακό φόρτο, τις διαθέσιμες θέσεις parking, τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, τέσσερεις πινακίδες (4) στο Δήμο Ηρακλείου με τις αντίστοιχες δυνατότητες πληροφορίας, τρείς (3) στο Δήμο Ρεθύμνης και (3) τρείς στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι οποίες θα δίνουν δεδομένα για διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης και για το κυκλοφοριακό φόρτο.

2) Ιnternet-web sites: Πρόκειται να παρέχονται πληροφορίες on-line σε ψηφιακό χάρτη, σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης του κάθε Δήμου, την κίνηση στους δρόμους, τυχόν συμβάντα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, καθώς και πληροφορίες για την Αστική συγκοινωνία (δρομολόγια-χρόνος αναμονής για την άφιξη).Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο θα είναι ελεύθερη, ενώ η υπηρεσία προβλέπεται να αναπτυχθεί και στους τέσσερεις Μητροπολιτικούς Δήμους με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης από τους πολίτες.

3) Τηλεφωνικό Αυτοματοποιημένο Κέντρο Κυκλοφοριακής Ενημέρωσης (Interactive Voice Response): Η υπηρεσία αυτή θα επιτρέπει δωρεάν την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κυκλοφορίας με ένα τηλεφώνημα τους από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Το λογισμικό που πρόκειται να αναπτυχθεί και να υποστηρίζει την υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα πλήρους αυτοματοποιημένης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, επιτρέποντας την παροχή πληροφοριών χωρίς να χρειάζεται κάποιος τηλεφωνητής/τηλεφωνήτρια."