Αποκαλυπτική για τις πιέσεις των εταιρειών είναι η απόφαση του υπουργού Υποδομών κ.Γιάννη Ραγκούση με την οποία δίδεται εντολή για τροποποίηση των όρων και επαναδημοπράτηση του έργου που αφορά στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου.


Συγκεκριμένα με την απόφαση που υπέγραψε στις 19/10 ο υπουργός Υποδομών, αφενός εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής με το οποίο κηρύχτηκε άγονος ο διαγωνισμός της 18/10 και αφετέρου δίνει εντολή στην ΕΥΔΕ/Μ-Κ ΕΠΠ
«να προβεί σε τεκμηριωμένη Εισήγηση επί των αναγκαίων τροποποιήσεων των Τευχών Δημοπράτησης, στο πλαίσιο της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, για την άμεση επαναδημοπράτηση του Έργου σύμφωνα και με το σκεπτικό της παρούσας.»


Ο Ραγκούσης γνώριζε

Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της απόφασης στο οποίο αναγράφεται ρητά και κατηγορηματικά, πως οι εταιρείες είχαν ενημερώσει από τις 14 Οκτωβρίου πως δεν πρόκειται να υποβάλλουν προσφορές στον διαγωνισμό.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά :

«Με τις με αριθμ. ACON-201110011-101728/14-10-2011 επιστολή του «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ», SER/PP/0154/2011/14-10-2011 επιστολή της “Vinci Consessions” και gr117/14-10-2011 επιστολή της “Archirodon Group”, οι ενδιαφερόμενοι γνωστοποίησαν ότι εκ του συνδυασμού της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της μη υιοθέτησης από την Αναθέτουσα Αρχή συγκεκριμένων προτάσεων τους, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, οι οποίες θα συνέβαλαν στη βελτίωση της χρημαδοτησιμότητας του Έργου, δεν είναι δυνατόν να υποβάλουν Προσφορά.

Παράλληλα όμως δηλώνουν ότι διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το Έργο και είναι διατεθειμένοι να διαγωνιστούν για την ανάληψη του, εφόσον βελτιωθούν τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του, ώστε αυτό να καταστεί χρηματοδοτήσιμο.»

Επομένως το πρώτο ερώτημα που προκύπτει, είναι :

Αφού στο υπουργείο Υποδομών, γνώριζαν τέσσερις ημέρες πριν, πως ο διαγωνισμός θα βγεί άγονος, γιατί προχώρησαν σε αυτόν;

Επιπλέον στην ίδια απόφαση του κ.Ραγκούση αναγράφεται πως «κατά την προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού Διαβούλευση επί του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων, προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του έργου, με στόχο τη βελτίωση της χρηματοδοτησιμότητάς του»

Δηλαδή, ουσιαστικά δικαιώνονται οι εταιρείες που απείχαν και όπως αναγράφεται στην απόφαση του υπουργού για την τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού η οποία αιτιολογείται ως εξής :

«Και επειδή:
1. Σύμφωνα με το από 18/10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου, μέχρι και λήξη της δημόσιας συνεδρίασης παραλαβής των Προσφορών που έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν είχε υποβληθεί καμία Προσφορά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
2. Είναι αναγκαία η υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Κρήτης.
3. Για την επαναδημοπράτηση του Έργου απαιτείται να γίνουν τροποποιήσεις στα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού, ώστε το Έργο να καταστεί χρηματοδοτικά βιώσιμο προκειμένου να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους.»

Έτσι προκύπτει το δεύτερο εύλογο ερώτημα :

Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψιν, από την αρχή οι προτάσεις των εταιρειών, αλλά άφησαν να περάσει τόσος χρόνος ώστε να φτάσουν στην απόφαση της 19ης Οκτωβρίου για τροποποίηση των όρων και στην συνέχεια την επαναδημοπράτηση του έργου;

Flashnews

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων