Αντιδράσεις εξακολουθούν να προκαλούν στους καταναλωτές οι «καυτές» τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στη Κρήτη, που οι νομοί της καταλαμβάνουν, όπως είχε αναδείξει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του flashnews.gr, τέσσερις από τις δέκα πρώτες θέσεις με τους ακριβότερους Νομούς πανελλαδικά.

Και για τις επιχειρήσεις όμως τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.

Ακριβότερα κατά 50% θα πληρώνουν το κόστος θέρμανσης οι επιχειρήσεις, καθώς με υπουργική απόφαση και σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, θα ζεσταίνονται... μόνο με πετρέλαιο κίνησης.

Έτσι από το φετινό χειμώνα, όλα τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προμηθεύονται για θέρμανση πετρέλαιο κίνησης.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε πριν από 15 περίπου ημέρες και σύμφωνα με αυτή οι εταιρείες με μορφή ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίας κλπ καθώς και νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Συνεταιρισμοί κλπ) εξαιρούνται από τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι επιχειρήσεις για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης.

Ειδικοί όροι πληρωμής για το πετρέλαιο θέρμανσης

Έτσι, όσες εταιρείες έχουν έδρα σε πολυκατοικίες θα πληρώσουν μειωμένο φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη τον Ιανουάριο και η δεύτερη το Μάιο.

Πλέον οι επιχειρήσεις με γραφεία σε πολυκατοικίες θα προμηθεύονται αρχικά το πετρέλαιο θέρμανσης με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης θα την καταβάλλουν σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο θέρμανσης τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

2. Οι πωλητές-διακινητές του πετρελαίου εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης προς τον εκπρόσωπό του κτιρίου (διαχειριστή) στις οποίες αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστή, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.), καθώς και η αντιστοιχούσα ποσότητα και αξία.

3. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τελωνείο ή τη ΔΟΥ, δύο φορές το χρόνο, ήτοι μέχρι την 20ή Ιανουαρίου και μέχρι την 20ή Μαΐου κάθε έτους, δήλωση για την καταβολή του ΕΦΚ που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών ΕΦΚ του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.

4. Η δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

5. Η δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20η Μαΐου αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

6. Ο οφειλόμενος ΕΦΚ που καταβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα προκύπτει από το γινόμενο της συνολικά χρησιμοποιηθείσας ποσότητας καυσίμων με τη διαφορά των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών του ΕΦΚ (π.χ.: 412 - 60 = 352 ευρώ). Με τον ΕΦΚ καταβάλλεται και ο αναλογούν επί του ποσού ΕΦΚ, ΦΠΑ, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση το συντελεστή που ισχύει κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (απόδειξη λιανικής πώλησης) συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις.

Προστασία από τις "καυτές" τιμές ζητούν και οι καταναλωτές της Κρήτης

Επιστολή -Υπόμνημα , προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας , κ.Μιχάλη Χρυσοχοίδη, έστειλε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μια ημέρα μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του flashnews.gr για τις "καυτές" τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ζητώντας από τον Υπουργό, την στήριξη των καταναλωτών της Κρήτης.

Στην επιστολή η Ένωση επισημαίνει ότι

με δεδομένο, την διαφοροποίηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά και την υπάρχουσα οικονομική δυσκολία που βρίσκονται σήμερα τα Ελληνικά νοικοκυριά και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά της Κρήτης, με όλες τις επιπτώσεις από την γενικότερη οικονομική ύφεση, παρακαλούμε όπως πάρετε τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την στήριξη και την προστασία των καταναλωτών.

Flashnews.gr