Μείωση 1,1% σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2010, έναντι μείωσης 9,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2010, σημείωσε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης 6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2010, σημείωσε αύξηση 1,2%, έναντι μείωσης 11,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2010, σημείωσε μείωση 1,5%, έναντι μείωσης 11,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.