Υπογράφηκε σήμερα 31/10/2011 από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για το έργο : ¨ Συντήρηση δωμάτων & στεγών σχολικών κτιρίων ¨

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 128.000,00 €, και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά εργασίες συντήρησης στο 12ο Γυμνάσιο & το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στην περιοχή Πόρου.

Η αποπεράτωση του έργου είναι 60 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, δήλωσε :
«Η Συντήρηση και η Κατασκευή νέων Σχολικών Μονάδων είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής γιατί το αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον συμβάλλει θετικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Ο κ. Κουράκης τόνισε επίσης ότι παρά την ελλείπει χρηματοδότηση από την πολιτεία ο Δήμος Ηρακλείου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί με επάρκεια στα προβλήματα δίδοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των σχολικών μονάδων » .