Στο ποσό των 110 εκ. ευρώ, θα ανέλθει το κόστος του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε στις 19 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο και το δημοσίευμα στο 24h.gr, η εκτιμώμενη δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των εξόδων της ψηφοφορίας δημοψηφίσματος υπολογίζεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το νόμο, τα δημοψηφίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα. Σε αυτά που διεξάγονται για κρίσιμα εθνικά θέματα και σε αυτά που προβλέπονται για ψηφισμένα νομοσχέδια, τα οποία όμως δεν έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.