Αναγκαία είναι η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής χρήσης απο την ΔΕΗ στις 17/9, προκειμένου να απαλλαγούν απο το έκτακτο ειδικό τέλος (χαράτσι), τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση.

Αυτό αναφέρει σε απάντηση στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργο Καρασμάνη την οποία απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «εξαίρεση κτηνοτροφικών χώρων που στεγάζουν ζώα από την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών».

Στην απάντηση την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου αναφέρεται ότι:

«Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής χρήσης, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»
Ολόκληρο το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση κτηνοτροφικών χώρων που στεγάζουν ζώα από την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών»

«Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. Πρωτ. ΓΚΕ 37 / 1139911/7-10-11 έγγραφό σας, αναφορικά με το θέμα, και στα πλαίσια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης μας, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α) περί του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το τέλος αυτό.

Από το έκτακτο ειδικό τέλος, σύμφωνα με την παρ.5, απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Συνεπώς, απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος και οι κτηνοτροφικοί χώροι, οι οποίοι στεγάζουν ζώα.

Επιπλέον, όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής χρήσης, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»