Με συνολικό προυπολογισμό 2.879.341 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο δημιουργίας "Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Ηρακλείου".

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας " βασικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιμου σε επίπεδο Δήμου δικτύου αγωγών, οπτικών καλωδίων και οπτικών ινών, καθώς και πιθανών ασυρματικών ζεύξεων, ουδέτερου ως πρός τις τεχνολογίες μετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισμό.

 Δευτερεύον στόχος του έργου είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιμότητας στο επίπεδο 2 μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισμένου αριθμού ενεργών συσκευών σε επιλεγμένους κόμβους και δημόσιους χρήστες του δικτύου.

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου απαντά σε βασικές προκλήσεις της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας και αποτελεί την απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας σύμφωνα με τις

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope2005) που εγκρίθηκε στη Σύνοδο της Σεβίλλης το 2002."

Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "06 - Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" και με την ολοκλήρωσή του θα παρέχονται υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης για πολίτες και επιχειρήσεις.