Άνοδο κατά 8,4% εμφανίζει ο μέσος γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, ωστόσο σε 17 από τους 245 κλάδους καταγράφεται μείωση των εσόδων.

Η αύξηση του γενικού δείκτη οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη σημαντική αύξηση των εσόδων των κλάδων παραγώγων πετρελαίου (+28,4%) και βασικών μετάλλων (+24,9%), όπου σημειώθηκε άνοδος των διεθνών τιμών των προϊόντων.

Ειδικότερα τον Αύγουστο του 2011, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010, κατεγράφη μείωση εσόδων σε 20 από τους 24 κλάδους.

Ανά κύρια ομάδα βιομηχανικών κλάδων η εξέλιξη του κύκλου εργασιών το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, ήταν +3,1% στα ενδιάμεσα αγαθά, -9,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, -16,1% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, -5,6% στα αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά και +28,3% στα ενεργειακά αγαθά.

Οι επτά κλάδοι που παρουσιάζουν οριακή έστω αύξηση του τζίρου είναι τα τρόφιμα με άνοδο 0,1% (2010/2009: -3,9%), τα παράγωγα πετρελαίου με άνοδο 28,4% (2010/2009: +11,8%), τα χημικά με 4,8% (2010/2009: +0,5%), τα πλαστικά με 2,8% (2010/2009: -5,1%), τα βασικά μέταλλα με 24,9% (2010/2009: -2,6%), ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με 2,6% (2010/2009: -1,4%) και τα μηχανήματα με άνοδο 0,4% (2010/2009: -15,6%).

Από τους 17 κλάδους που παρουσιάζουν πτώση του τζίρου, έντεκα εμφανίζουν διψήφια ποσοστιαία μείωση. Πρόκειται για τους κλάδους των μη μεταλλικών ορυκτών, με πτώση 31,2% (2010/2009: -16,1%), των δερμάτων και ειδών υπόδησης με 26,8% (2010/2009: -24,0%), του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με 24,3% (2010/2009: -44,3%), των επίπλων με 23,4% (2010/2009: -12,4%), των εκτυπώσεων με 23,0% (2010/2009: -14,3%), της ξυλείας με 18,8% (2010/2009: -17,4%), των ειδών ενδυμασίας με 18,6% (2010/2009:

επίσης -18,6%), του καπνού με 14,3% (2010/2009: -15,3%), των επισκευών μηχανημάτων με 13,8% (2010/2009: -26,2%), των μηχανοκίνητων οχημάτων με 11,9% (2010/2009: -12,1%) και, τέλος, των Η/Υ και των ηλεκτρονικών με πτώση 11,2% (2010/2009: -31,4%).

Στους έξι υπόλοιπους κλάδους η μείωση του τζίρου είναι 9,8% στις κλωστοϋφαντουργικές ύλες (2010/2009: -19,9%), 7,5% στις λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες (2010/2009: -2,1%), 6,7% στα ποτά (2010/2009: -7,6%), επίσης 6,7% στα φαρμακευτικά προϊόντα (2010/2009: +7,5%), 2,4% στα προϊόντα χάρτου (2010/2009: +0,9%) και 2,2% στα προϊόντα μεταλλικών κατασκευών (2010/2009: -10,2%).

Όσον αφορά στο οκτάμηνο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2011, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των διαφόρων κλάδων της μεταποίησης ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει ως εξής:

* Τρόφιμα: -0,4% τον Ιανουάριο (-7,8% τον ίδιο μήνα του 2010), +2,4% τον Φεβρουάριο (-7,3%), -3,7% τον Μάρτιο (+7,1%), +5,4% τον Απρίλιο (-5,2%), -0,9% τον Μάιο (+3,3%), +0,2% τον Ιούνιο (-6,0%), +2,4% τον Ιούλιο (-9,2%) και +1,1% τον Αύγουστο (+3,8%).

* Ποτά: -3,3% τον Ιανουάριο (-31,6% τον ίδιο μήνα του 2010), -1,2% τον Φεβρουάριο (-8,2%), -5,9% τον Μάρτιο (+4,5%), -1,5% τον Απρίλιο (-16,8%), -2,0% τον Μάιο (-2,9%), -1,7% τον Ιούνιο (-12,9%), +1,7% τον Ιούλιο (-20,1%) και -8,1% τον Αύγουστο (-8,7%).

* Καπνός: +0,1% τον Ιανουάριο (-20,0% τον ίδιο μήνα του 2010), -2,0% τον Φεβρουάριο (-2,2%), +4,6% τον Μάρτιο (-2,0%), +1,8% τον Απρίλιο (-31,4%), +7,5% τον Μάιο (-19,0%), -3,5% τον Ιούνιο (-22,6%), -1,4% τον Ιούλιο (-29,7%) και -0,7% τον Αύγουστο (-28,7%).

* Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -3,3% τον Ιανουάριο (-21,7% τον ίδιο μήνα του 2010), +7,6% τον Φεβρουάριο (-22,0%), -4,3% τον Μάρτιο (-0,1%), -9,9% τον Απρίλιο (-5,3%), -6,9% τον Μάιο

(-7,1%), -13% τον Ιούνιο (-10,3%), -11,1% τον Ιούλιο (-23,3%) και -22,5% τον Αύγουστο (-5,6%).

* Είδη ενδυμασίας: -14,9% τον Ιανουάριο (-22,4% τον ίδιο μήνα του 2010), -25,3% τον Φεβρουάριο (-15,5%), -25,0% τον Μάρτιο (-1,7%), -15,1% τον Απρίλιο (-32,3%), -13,1% τον Μάιο (-21,7%), -9,9% τον Ιούνιο (-19,8%), -6,5% τον Ιούλιο (-13,9%) και -20,1% τον Αύγουστο (-11,1%).

* Δέρματα - Είδη υπόδησης: -35,1% τον Ιανουάριο (-15,9% τον ίδιο μήνα του 2010), -48,1% τον Φεβρουάριο (-19,9%), -15,6% τον Μάρτιο (-10,1%), -10,8% τον Απρίλιο (-33,4%), +8,6% τον Μάιο (-39,6%), +1% τον Ιούνιο (-44%), -14,0% τον Ιούλιο (-47,3%) και -19,7% τον Αύγουστο (-42,5%).

* Ξύλο: -7,5% τον Ιανουάριο (-7,4% τον ίδιο μήνα του 2010), -12,1% τον Φεβρουάριο (-19,7%), -17,6% τον Μάρτιο (+12,6%), -15,3% τον Απρίλιο (+1,7%), -7,2% τον Μάιο (-14,4%), -15,5% τον Ιούνιο (-1,7%), -10,3% τον Ιούλιο (-24,7%) και -17,8% τον Αύγουστο (+7,8%).

* Χαρτί: -1,2% τον Ιανουάριο (-0,7% τον ίδιο μήνα του 2010), +1,9% τον Φεβρουάριο (-3,0%), -10,7% τον Μάρτιο (+11,7%), -5,4% τον Απρίλιο (+2,2%), +1,4% τον Μάιο (+1,3%), -8,7% τον Ιούνιο (+1,4%), +1,9% τον Ιούλιο (-14,1%) και -7,5% τον Αύγουστο (+18,0%).

* Εκτυπώσεις: -12,4% τον Ιανουάριο (-21,0% τον ίδιο μήνα του 2010), -24,1% τον Φεβρουάριο (-3,0%), -27,5% τον Μάρτιο (+0,3%), -25,5% τον Απρίλιο (-13,0%), -20,9% τον Μάιο (-18,7%), -18,9% τον Ιούνιο (-14%), -20,5% τον Ιούλιο (-19,4%) και -24,2% τον Αύγουστο (-16,0%).

* Παράγωγα πετρελαίου: +30,3% τον Ιανουάριο (+24,7% τον ίδιο μήνα του 2010), +7,4% τον Φεβρουάριο (+31,7%), +39,6% τον Μάρτιο (+37,5%), +35,7% τον Απρίλιο (+23,9%), +29,0% τον Μάιο (+54,4%), +13% τον Ιούνιο (+29%), +53,4% τον Ιούλιο (+12,4%) και +17,6% τον Αύγουστο (+29,7%).

* Χημικά: +20,4% τον Ιανουάριο (+5,5% τον ίδιο μήνα του 2010), +5,4% τον Φεβρουάριο (+0,5%), -7,5% τον Μάρτιο (+7,0%), -9,6% τον Απρίλιο (+1,1%), -1,7% τον Μάιο (+14,2%), -0,1% τον Ιούνιο (+8,1%), +11,5% τον Ιούλιο (-8,0%) και -0,3% τον Αύγουστο (+31,8%).

* Φαρμακευτικά: +3,3% τον Ιανουάριο (+19,1% τον ίδιο μήνα του 2010), +4,0% τον Φεβρουάριο (-10,4%), -23,9% τον Μάρτιο (+21,1%), -2,6% τον Απρίλιο (-7,5%), +9,7% τον Μάιο (-3,8%),

-15,4% τον Ιούνιο (+1,1%), +2,0% τον Ιούλιο (-12,5%) και -11,8% τον Αύγουστο (+19,7%).

* Πλαστικά: +9,8% τον Ιανουάριο (-11,1% τον ίδιο μήνα του 2010), +16,1% τον Φεβρουάριο (-10,8%), -1,3% τον Μάρτιο (+9,9%), -4,5% τον Απρίλιο (+5,2%), +2,1% τον Μάιο (+1,0%),

-3,7% τον Ιούνιο (+0,8%), +1,7% τον Ιούλιο (-11,7%) και -5,9% τον Αύγουστο (+19,6%).

* Μη μεταλλικά ορυκτά: -19,5% τον Ιανουάριο (-14,8% τον ίδιο μήνα του 2010), -30,3% τον Φεβρουάριο (-13,4%), -37,0% τον Μάρτιο (+2,1%), -37,2% τον Απρίλιο (-14,6%), -32,6% τον Μάιο

(-14,3%), -38,1% τον Ιούνιο (-14,5%), -31,4% τον Ιούλιο (-31,3%) και -39,8% τον Αύγουστο (-9,6%).

* Βασικά μέταλλα: +29,0% τον Ιανουάριο (+4,9% τον ίδιο μήνα του 2010), +51,6% τον Φεβρουάριο (-14,8%), +19,4% τον Μάρτιο (+39,1%), +12,6% τον Απρίλιο (+17,9%), +26,2% τον Μάιο (+25,0%), +12,2% τον Ιούνιο (+18,1%), +18,0% τον Ιούλιο (+19,8%) και +1,6% τον Αύγουστο (+68,4%).

* Μεταλλικά προϊόντα: +4,4% τον Ιανουάριο (-3,0% τον ίδιο μήνα του 2010), +0,8% τον Φεβρουάριο (-20,9%), -10,4% τον Μάρτιο (+4,4%), +10,2% τον Απρίλιο (-17,8%), +0,7% τον Μάιο (-2,7%), -9,8% τον Ιούνιο (-3,6%), +8,2% τον Ιούλιο (-21,3%) και -0,7% τον Αύγουστο (+13,0%).

* Η/Υ - Ηλεκτρονικά: -1,4% τον Ιανουάριο (-36,7% τον ίδιο μήνα του 2010), +7,4% τον Φεβρουάριο (-27,6%), -1,5% τον Μάρτιο (-29,4%), -11,3% τον Απρίλιο (-7,6%), -6,1% τον Μάιο (-30,6%), -7,4% τον Ιούνιο (-21,3%), +10,2% τον Ιούλιο (-33,0%) και -34,9% τον Αύγουστο (+33,2%).

* Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: +19,2% τον Ιανουάριο (-12,8% τον ίδιο μήνα του 2010), +11,7% τον Φεβρουάριο (+5,5%), -14,5% τον Μάρτιο (+15,1%), -15,7% τον Απρίλιο (+11,4%), -3,3% τον Μάιο (+7,3%), -17,5% τον Ιούνιο (+0,5%), +0,8% τον Ιούλιο (-6,7%) και -5,0% τον Αύγουστο (+40,4%).

* Μηχανήματα: +24,5% τον Ιανουάριο (-24,9% τον ίδιο μήνα του 2010), +40,3% τον Φεβρουάριο (-33,8%), -3,4% τον Μάρτιο (-16,0%), +54,0% τον Απρίλιο (-24,7%), +21,2% τον Μάιο

(-12,6%), -5,6% τον Ιούνιο (+2,8%), +32,9% τον Ιούλιο (-49,0%) και -39,8% τον Αύγουστο (+102,7%).

* Μηχανοκίνητα οχήματα: -2,3% τον Ιανουάριο (+1,3% τον ίδιο μήνα του 2010), -12,9% τον Φεβρουάριο (-12,6%), +8,8% τον Μάρτιο (-33,1%), -18,6% τον Απρίλιο (-32,8%), -41,5% τον Μάιο (+15,3%), -57,7% τον Ιούνιο (-24,6%), -8,6% τον Ιούλιο (+45,6%) και +13,8% τον Αύγουστο (-11,1%).

* Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -28,1% τον Ιανουάριο (-49,3% τον ίδιο μήνα του 2010), -22,7% τον Φεβρουάριο (-57,5%), -21,5% τον Μάρτιο (-57,6%), -24,9% τον Απρίλιο (-60,0%),

-22,4% τον Μάιο (-64,3%), -22,9% τον Ιούνιο (-48,7%), -28,6% τον Ιούλιο (-40,4%) και -51,0% τον Αύγουστο (-42,7%).

* Έπιπλα: -10,1% τον Ιανουάριο (-9,6% τον ίδιο μήνα του 2010), -16,7% τον Φεβρουάριο (-13,1%), -26,1% τον Μάρτιο (+8,0%), -16,9% τον Απρίλιο (-20,9%), -11,7% τον Μάιο (-15,0%), -24,9% τον Ιούνιο (-6,1%), -18,6% τον Ιούλιο (-25,5%) και -24,3% τον Αύγουστο (+2,5%).

* 'Αλλες δραστηριότητες: -12,1% τον Ιανουάριο (+18,5% τον ίδιο μήνα του 2010), -5,8% τον Φεβρουάριο (+8,1%), -13,6% τον Μάρτιο (+28,4%), -2,0% τον Απρίλιο (-12,3%), -6,5% τον Μάιο

(-0,7%), -7,7% τον Ιούνιο (-3%), -8,9% τον Ιούλιο (-11,7%) και -3,0% τον Αύγουστο (-4,0%).

* Επισκευή μηχανημάτων: -11,0% τον Ιανουάριο (-41,7% τον ίδιο μήνα του 2010), -13,1% τον Φεβρουάριο (-25,5%), -24,1% τον Μάρτιο (-24,8%), -5,4% τον Απρίλιο (-41,0%), -8,6% τον Μάιο

(-30,4%), -5,9% τον Ιούνιο (-19,4%), +0,6% τον Ιούλιο (-26,3%) και -1,2% τον Αύγουστο (-30,6%).