Βέτο αναμένεται να ασκήσουν οι Ελλάδα και Ιταλία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ετήσιου ορίου σχετικά με τα χρέη των χωρών της ευρωζώνης.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg σύμφωνα με προσχέδιο της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ελλάδα, η πρώτη χώρα που χρειάστηκε οικονομική βοήθεια, δηλώνει ότι ο προτεινόμενος κανόνας θα την ανάγκαζε να προχωρήσει σε απίστευτα μεγάλες περικοπές, μόλις λήξει η στήριξη το 2013.

«Όλα τα κράτη μέλη εκτός από δύο, έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόταση. Η Ελλάδα και η Ιταλία διατηρούν επιφυλάξεις για το επίπεδο αναφοράς», αναφέρεται σε briefing note που ήρθε στην κατοχή του Bloomberg News πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα.

Η Ελλάδα ή η Ιταλία, θα μπορούσαν από μόνες τους να ασκήσουν βέτο στο νόμο, υπονομεύοντας την αυστηρότερη εφαρμογή που ζητά η Γερμανία ως όρο για τη διεύρυνση του ταμείου διάσωσης των 750 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτεί από τις χώρες με χρέος πάνω από το 60% που έχει θέσει όριο η ΕΕ, να προχωρούν σε ετήσιες περικοπές αντίστοιχες με το 1/20 του πλεονάζοντος χρέους ή διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Το χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στο 140,2% του ΑΕΠ το 2010 και αναμένεται να εκτιναχθεί στο 156% του ΑΕΠ το 2012, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ.

Ξεκινώντας από αυτό το επίπεδο, η Ελλάδα θα έπρεπε να αποπληρώσει το χρέος της με ετήσιο επιτόκιο 5%, ποσοστό στο οποίο το οικονομικά υγιέστερο Βέλγιο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη διάρκεια μιας δεκαετίας προσπαθειών μείωσης του χρέους μέχρι το 2007.

Οι όροι διάσωσης απαιτούν από την Ελλάδα να μειώσει το έλλειμμά της από το 15,4% του ΑΕΠ το 2009, σε λιγότερο από το 3% το 2014

capital.gr