Υπογράφτηκε την Τετάρτη η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΤΕ, η οποία είχε συμφωνηθεί στην τελευταία συνάντηση της διοίκησης και της ΟΜΕ-ΟΤΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Tα βασικότερα σημεία της σύμβασης είναι τα εξής:

Μείωση των μισθολογικών βαθμίδων: Οι βαθμίδες θα μειωθούν κατά 12% το 2012, κατά 11% το 2013 και κατά 10% το 2014 έναντι των σημερινών και επανέρχονται στα σημερινά επίπεδα από 1.1.2015

Μείωση εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης, το οποίο διαμορφώνεται σε 35 ώρες εβδομαδιαίως κατά την τριετία 2012-2014

Εξασφάλιση της απασχόλησης για το τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ, καθώς η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους, ούτε θα επιβάλλει εκ περιτροπής εργασία κατά τη διάρκεια ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης.

in.gr