Ξεκίνησε από το Δήμο Ιεράπετρας η τηλεφωνική υπηρεσία «Γραμμή του Δημότη» που στοχεύει ν’ αποτελέσει  πύλη εισροής αιτημάτων των δημοτών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

Καλώντας το 700 700 8100 οι Δημότες μπορούν να ζητήσουν:

•             Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας.

•             Να αναφέρουν έκτακτα γεγονότα όπου χρειάζεται να παρέμβουν οι υπηρεσίες του Δήμου

•             Να ενημερώσουν για το αίτημά τους προς το Δήμο.

Η «Γραμμή του Δημότη» λειτουργεί καθημερινά με απευθείας εξυπηρέτηση κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας και τα Σαββατοκύριακα οι Δημότες που καλούν την γραμμή θα έχουν δύο επιλογές:

Η πρώτη αφορά έκτακτα γεγονότα για την άρδευση και την αποχέτευση (σπάσιμο σωλήνων κ.λ.π.). Η κλήση θα προωθείται στο κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με το αρμόδιο συνεργείο υπηρεσίας, για να δηλώσει τη βλάβη και να υπάρχει άμεση επέμβαση.

Η δεύτερη, που αφορά όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, θα δίνει τη δυνατότητα στον καλούντα να αφήσει φωνητικό μήνυμα με το αίτημα του και τα στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να επικοινωνήσουν μαζί του για την επίλυση του προβλήματος ή τη διεκπεραίωση του αιτήματος. 

Όλες οι συνομιλίες θα καταγράφονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών και με στόχο την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Η κλήση μπορεί να γίνει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο και χρεώνεται με μία αστική μονάδα.