Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τη Β’ φάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κυρίου Ζαχαρία Δοξαστάκη και των αρμοδίων Διευθυντών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Χερσονήσου.

Στην Α’ φάση, η οποία έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έχει αποτυπωθεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του Νέου Δήμου Χερσονήσου καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του Δήμου σε ορίζοντα τετραετίας.

Στην Β΄ Φάση, πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος, εξειδικεύονται σε δράσεις και έργα, τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2011-2014 από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χερσονήσου.

Στη συνάντηση ο Δήμαρχος Χερσονήσου έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές και τη μεθοδολογία σύνταξης των δράσεων ανά Υπηρεσία και Νομικό Πρόσωπο και συζήτησε με τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και τα στελέχη του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου τη διαδικασία που προβλέπεται για να υλοποιηθούν οι δράσεις αυτές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Νέου Δήμου Χερσονήσου.