Από τις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε η θερμική λειτουργία της μονάδας Κόρινθος Power που ανήκει κατά 65% στον όμιλο Μυτιληναίου και 35% στον όμιλο της Motor Oil.

Με τη νέα μονάδα η συνολική ισχύς των τριών μονάδων του ομίλου Μυτιληναίος φτάνει πλέον τα 1200MW και καθίσταται ο μοναδικός ανεξάρτητος ηλεκτροπαραγωγός με τρεις μονάδες (Συμπαραγωγή, Άγιος Νικόλαος, Κόρινθος). Το συνολικό ύψος των υλοποιημένων επενδύσεων στη θερμική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει τα 867 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα μονάδα, ολοκληρώνεται ο τρέχων επενδυτικός κύκλος στη θερμική ενέργεια και πλέον ο όμιλος επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου και στοχεύει στην υλοποίηση 400MW μέχρι το 2015 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισοζυγισμένο μείγμα θερμικών και ΑΠΕ (οι άδειες παραγωγής φτάνουν τα 1000MW). Στις ΑΠΕ ο όμιλος Μυτιληναίος σήμερα διαθέτει 40MW αιολικών πάρκων ενώ κατασκευάζει 20MW φωτοβολταϊκών.

Παράλληλα με την παραγωγή, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον ηλεκτρισμό και στον τομέα της εμπορίας, εισάγοντας έως 50MW από τη Βουλγαρία, ενώ έχει συναλλαγές τόσο με την Τουρκία (εισαγωγές και εξαγωγές) αλλά και με την Ιταλία (εξαγωγές).

Προτάσεις για την αγορά

Τις θέσεις του ομίλου για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και όχι μόνο παρουσίασε προ ημερών ο εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Protergia (θυγατρική του ομίλου στον ηλεκτρισμό) Ντίνος Μπενρουμπή. Όπως είπε, ο όμιλος προσβλέπει στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης στην αγορά ενέργειας, στην εξυγίανση και την αύξηση του ανταγωνισμού αλλά και στον περιορισμό του ρόλου του κράτους στις ανταγωνιστικές και εμπορικές ενεργειακές δραστηριότητες.

Ειδικότερα ο κ. Μπενρουμπή τάχθηκε, υπέρ της σύγκλισης των τιμών χονδρικής και λιανικής, της ισότιμης πρόσβασης των ιδιωτών στο λιγνίτη, την υλοποίηση των swaps χωρίς αποκλεισμό για τους Έλληνες παραγωγούς και τον εξορθολογισμό της χρήσης των υδροηλεκτρικών.

Για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις εγγυημένες τιμές των ΑΠΕ, ο κ. Μπενρουμπή τόνισε ότι είναι αντιληπτή η ανάγκη να υπάρξουν προσαρμογές, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές δε θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ. Επίσης τάχθηκε υπέρ της ανάγκης για αλλαγή του τέλους ΑΠΕ το οποίο στην πράξη «δυσφημίζει» την πράσινη ενέργεια, όπως είπε.

Τέλος για το πρόβλημα του ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο  capital.gr, τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα καθώς η κατάσταση του διαχειριστή «στραγγαλίζει» οικονομικά τις εταιρείες του τομέα της ενέργειας.