Πιστοποίηση για δύο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην Κρήτη, συνολικής ισχύος 160 kWp, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62446:2009, έλαβε η Positive Energy από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών (AML), το οποίο αποτελεί διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων από τον ΕΣΥΔ.

Η διαδικασία περιελάμβανε τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών εφαρμογής, την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τη διενέργεια μετρήσεων και ηλεκτρικών δοκιμών στα κυκλώματα AC και DC.