Μειώσεις αποδοχών, σε ποσοστό 20% κατά μέσο όρο, διαπραγματεύονται, υπό την πίεση της κρίσης, η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας και το σωματείο των εργαζομένων.

Οι μειώσεις, όπως διαφάνηκε στην πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών, θα γίνουν μέσω της περικοπής επιδομάτων και πρόσθετων παροχών που προέβλεπαν οι παλαιότερες επιχειρησιακές συμβάσεις στην τράπεζα και όχι μέσω της αλλαγής των όρων που προβλέπει η κλαδική σύμβαση των τραπεζο-ϋπαλλήλων.

Όπως είπε στην «Η» ο πρόεδρος των εργαζομένων του Συλλόγου Γ. Κωνσταντινόπουλος, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ατύπως στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Παρίσι και επισήμως την περασμένη Τρίτη στην Αθήνα.

Περικοπές
Η πρόταση που υποβλήθηκε με την προειδοποίηση ότι «το κενό ρευστότητας της Εμπορικής δεν μπορεί πλέον να καλύπτεται από την CA, άρα η τράπεζα θα πρέπει να περικόψει το συνολικό κόστος ετήσιας μισθοδοσίας περίπου κατά 20%, δηλ. κατά 50 εκατ. ευρώ», περιλαμβάνει:

1. Την κατάργηση του επιχειρησιακού επιδόματος (11,76%), την παύση επιχορήγησης πολιτιστικών δαπανών του συλλόγου, την κατάργηση της προσαύξησης του επιδόματος Ισολογισμού (770 ευρώ κατ' άτομο) και την κατάργηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (γαλοπούλα και αρνί).

2. Τον καθορισμό ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών, μετά τις περικοπές, στα 6.000 ευρώ (μεικτά) για τους διευθυντές διευθύνσεων και στα 5.000 ευρώ (μεικτά) για τους διευθυντές τομέων. Όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.400 ευρώ (μεικτά) δεν υπόκεινται σε περικοπές.

3. Για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων την κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος χώρου, του επιδόματος διπλής συγκοινωνίας, του τουριστικού επιδόματος και του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών.

Οι διαπραγματεύσεις, παρά την πρώτη αρνητική αντίδραση του συλλόγου, θα συνεχιστούν και κατά πληροφορίες θα επιχειρηθεί να συνδυαστούν οι όποιες περικοπές με διασφαλίσεις των θέσεων εργασίας.