Στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες με τους επιτυχόντες ειδικούς φρουρούς.

Παρατίθεται η επίσημη ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι οι τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων, κατά κατηγορία απολυτηρίων-πτυχίων υποψηφίων Ειδικών Φρουρών έτους 2011, με αναλυτική βαθμολογία κατά κριτήριο και συνολικό αριθμό μορίων κατά φθίνουσα σειρά, αναρτώνται σήμερα (05-11-2011) στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ανωτέρω Πίνακες Επιτυχόντων προέκυψαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Επιπλέον, δίνεται στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, που περιλαμβάνει τις υγειονομικές εξετάσεις και τις ψυχοτεχνικές – αθλητικές δοκιμασίες.

Οι Πίνακες Επιτυχόντων και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων αναρτώνται, ακόμα, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας για την ενημέρωση των υποψηφίων.
Σημειώνεται ότι στο Διαγωνισμό, που αφορά στην πρόσληψη (1.200) νέων Ειδικών Φρουρών, συμμετείχαν συνολικά (15.733) υποψήφιοι.

Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή είχε συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, με αρμοδιότητα τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Στην Επιτροπή είχε οριστεί Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ως Πρόεδρος και Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη.

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τελικούς πίνακες.

zougla.gr