Κατά 4.426 άτομα  αυξήθηκε ο πληθυσμός της Κύπρου το 2009 και έφθασε τις 803.200 άτομα, σύμφωνα με τη δημογραφική έκθεση που ετοίμασε η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στη γονιμότητα, με βάση την έκθεση υπολείπεται περίπου μισό παιδί (ανά γυναίκα) κατά μέσον όρο, για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του ελληνοκυπριακού πληθυσμού και κατ' επέκταση η επιβίωσή του.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις, κατά το 2009, ήταν:

- Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 803,2 χιλιάδες στο τέλος του 2009 σε σύγκριση με 796,9 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,8%. Η αύξηση του πληθυσμού το 2009 οφείλεται κυρίως στην αυξημένη φυσική αύξηση του πληθυσμού (4.426 άτομα) και σε μικρότερο βαθμό στην καθαρή μετανάστευση προς την Κύπρο (1.846 άτομα).

- Ο αριθμός των γεννήσεων έφτασε τις 9.608 το 2009 σε σύγκριση με 9.205 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει το μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα, υπολογίστηκε σε 1,51 το 2009 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10, που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.

- Ο αριθμός των θανάτων το 2009 ήταν 5.182 σε σύγκριση με 5.194 το 2008.

- Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 77,9 χρόνια για τους άνδρες και 82,4 χρόνια για τις γυναίκες για την περίοδο 2008/09.

- Το 2009 ο αριθμός των γάμων μειώθηκε σε 12.769 από 13.395 το 2008. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 3.795 το 2009 από 3.293 το 2008 και οι πολιτικοί γάμοι μειώθηκαν από 10.102 το 2008 σε 8.974 το 2009.

- Κατά το 2009 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 1.738 σε σύγκριση με 1.639 το 2008.

ΑΠΕ