Χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη αντί να συνεχίσουν να λειτουργούν κάτω από κάποιου είδους κοινό υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ο Jim O΄Neill επικεφαλής της Goldman Sachs Asset Management, όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires επικαλούμενο την Sunday Telegraph.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η Γερμανία επιθυμεί μεγαλύτερη δημοσιονομική σύγκλιση και φαίνεται να κλίνει προς "την ιδέα του υπουργείου Οικονομικών" σύμφωνα με την εφημερίδα. Εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, "είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι όλες οι χώρες που εντάχθηκαν θα θελήσουν να ζήσουν με αυτό", προσθέτει.

Εκτιμά, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, τέλος ότι πιθανώς μόνο η Γερμανία, η Γαλλία και οι χώρες του Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) είναι ιδεατά κατάλληλες για μια νομισματική ένωση καθώς "είχαν πάντα κάποιο αυστηρό πλαίσιο καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών με ιδιαίτερα αλληλένδετες" οικονομίες.