Με ομόφωνη απόφασή τους και με βασική αιτία τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, οι εισαγγελείς αποφάσισαν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο ομόφωνο ψήφισμα οι εισαγγελείς της χώρας αναφέρουν:

«Η ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί σταθερή απαίτηση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και γι' αυτό ζητούμε:

1) την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τη επιτάχυνση της απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης.

2) ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

3) υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας στις μεγάλες εισαγγελίες της χώρας.

4) να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 8 του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988), το οποίο αφορά στις προαγωγές, και να ξεκινήσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος για όλα τα υπόλοιπα θέματα (του νομοσχεδίου).

5) να διατηρηθεί το ισχύον μισθολογικό των δικαστικών λειτουργών, ως ειδικό μισθολόγιο χωρίς περαιτέρω περικοπές.

6) να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους δικαστικούς υπαλλήλους, εν όψει των μεγάλων αναγκών που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των δικών.

7) να ιδρυθεί ασφαλιστικός φορέας κρατικών λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο ΙΚΑ».

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο της Δικαιοσύνης και, σε περίπτωση που από την Πολιτεία ληφθούν αποφάσεις που θα θίγουν το κύρος και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, να προβεί, σε συνεννόηση με τις λοιπές Ενώσεις, στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση του κύρους και της θεσμικής ακεραιότητας του δικαστικού κλάδου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να λάβει απόφαση για τη διακοπή των συνεδριάσεων ή τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων.