Στη προκήρυξη δύο μειοδοτικών διαγωνισμών που λήγουν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, προχωρά η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος, προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ποσού 29.000,00 ευρώ.

Ο δεύτερος αφορά στην προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος, προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ποσού 33.000,00 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά το αργότερο μέχρι 11 Νοεμβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρκαδίου 214, Ρέθυμνο)