Στις αγορές βγαίνει αύριο το ελληνικό Δημόσιο για να δανειστεί 1,6 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Ζητούμενο είναι καταρχήν η συμμετοχή εγχώριων και ξένων τραπεζών για την κάλυψη του δημοπρατούμενου ποσού και φυσικά το ύψος του επιτοκίου με το οποίο θα δανειστεί το Δημόσιο.

Την επόμενη Τρίτη 16 του μήνα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει, όπως είναι προγραμματισμένο, στην έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας για την άντληση 2 δισ. ευρώ.