Την αναπροσαρμογή κατά ποσοστό 3% των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, στις 19 Ιανουαρίου. Η αναπροσαρμογή των ποσών αυτών θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΓΑ, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του οργανισμού.

Όσον αφορά την νέα αναπροσαρμογή αυτή θα εφαρμοστεί στα ποσά εισφορών έτους 2010, όπως αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.