Αίτημα για χρηματοδότηση της πράξης «Αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων» κατέθεσε ο Δήμος Γόρτυνας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου η παραπάνω πρόταση να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η πρόταση του Δήμου Γόρτυνας, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 612.500 ευρώ, αφορά 3 Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων που βρίσκονται στην επικράτειά του. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για το ΧΑΔΑ στη θέση Φαράγγι στις Γκαγκάλες, το ΧΑΔΑ στην περιοχή Μέλισσα του Αγίου Θωμά και τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στην τοποθεσία Καλλίτσι στον Σοκαρά.

Η αποκατάσταση των παραπάνω ΧΑΔΑ είναι έργο πνοής για τον Δήμο Γόρτυνας, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, Νίκος Σχοιναράκης, σχολιάζοντας το θέμα.

«Ο Δήμος Γόρτυνας έχει ως γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του και την προώθηση της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Όραμα της δημοτικής αρχής αποτελεί η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης μεταξύ Δήμου, κοινωνίας και τοπικής οικονομίας, η οποία θα χαρακτηρίζεται από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Η άμεση παύση των ΧΑΔΑ είναι επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας της φύσης αλλά και για την εξοικονόμηση χρημάτων.» επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Σχοιναράκης.

Βάση της τεχνικής μελέτης προβλέπεται η ταφή και η κάλυψη με υλικά στεγανοποίηση των απορριμμάτων που υπάρχουν στους 3 ΧΑΔΑ, θα πραγματοποιηθούν επίσης έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων ενώ θα κατασκευαστούν περιμετρικά περιφράξεις.

Πέρα από την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ο Δήμος Γόρτυνας, μέσω της ίδιας πρότασης, ζητάει την προμήθεια διάφορων υλικών ανακύκλωσης, όπως κάδους πρέσες, κομποστοποιητές κτλ

Παράλληλα ο Δήμος Γόρτυνας προτείνει να εγκατασταθούν 8 τράπεζες ανακύκλωσης σε κεντρικά δημοτικά και συνοικιακά σημεία. Πρόκειται για ημι-βυθισμένους πολυκάδους με διακριτές εισόδους διαλογής υλικών γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου και ηλεκτρικών συσκευών.