Έως και 15% χαμηλότερη κατανάλωση μπορούμε να επιτύχουμε αν οδηγούμε σύμφωνα με τις αρχές του Ecodriving.

Ας δούμε μαζί δύο από τις πιο θεμελιώδεις τεχνικές της οικολογικής – οικονομικής οδήγησης.
Το Ecodriving είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει, εκτός από τεχνικές «έξυπνης» οδήγησης και συντήρησης ενός οχήματος, πληροφόρηση ως προς την επιλογή αποδοτικότερου - καθαρότερου οχήματος. Συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης, στοχεύοντας στη θεώρηση βέλτιστων διαδρομών, αλλά και στην αποφυγή χρήσης ΙΧ οχήματος, μέσω της υιοθέτησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Οι εφαρμογές Ecodriving αποδίδουν γρήγορα ένα σημαντικό δυναμικό μείωσης CO2 και εξοικονόμησης ενέργειας με μικρό κόστος. Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων από πρόγραμμα εφαρμογής Ecodriving δείχνει εξοικονόμηση καύσιμου σε στόλους αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών έως 15%.

Μέτρο Πολιτικής στην Ε.Ε.
Το Ecodriving αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πολιτικής της Ε.Ε. για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οδικών μεταφορών, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προωθείται σε πολλές χώρες της Ένωσης στο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Δ.Ε.Α.) για τον τομέα των μεταφορών, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αρκετές χώρες εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα για την επίτευξη των στόχων του Κιότο και της ποιότητας του αέρα.

Οι τεχνικές του Ecodriving

Να οδηγείς με σταθερή ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Να αποφεύγεις τα άσκοπα φρεναρίσματα ή αλλαγές ταχυτήτων. Όταν οδηγείς με σταθερή ταχύτητα 60 χλμ./ώρα με 5η σχέση μετάδοσης μπορείς να εξοικονομήσεις καύσιμο από 15 έως 24%, ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Η απότομη επιτάχυνση καταναλώνει μεγάλη ποσότητα καύσιμου με την οποία θα μπορούσες να οδηγήσεις για αρκετά λεπτά ακόμα με μια λογική ταχύτητα.

Να προβλέπεις τις συνθήκες κυκλοφορίας

Όταν οδηγείς, παρατήρησε όσο πιο μακριά μπορείς, ώστε να είσαι σε θέση να προβλέπεις τις συνθήκες κυκλοφορίας γύρω σου και να ενεργείς κατάλληλα, αποφεύγοντας τα απότομα φρεναρίσματα και τις επιταχύνσεις. Ειδικά μέσα στην πόλη, δεν υπάρχει κανένα όφελος σε χρόνο αν οδηγείς επιθετικά, καθώς είναι θέμα τύχης (και όχι ταχύτητας) το αν το επόμενο φανάρι θα είναι πράσινο. Κρατώντας σταθερά χαμηλό ρυθμό θα καλύψουμε μια δεδομένη απόσταση στον ίδιο χρόνο με κάποιον ο οποίος κινείται βιαστικά και επικίνδυνα.

(autotriti)