Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 19.00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η απονομή Βραβείων & Επαίνων στις Επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου οι οποίες συμμετείχαν στον «2ο Διαγωνισμό για την ανάδειξη καλών επιχειρηματικών πρακτικών και επιβράβευση της επιχειρηματικής Αριστείας για το Νομό Ηρακλείου» που προκήρυξε το Επιμελητήριο Ηρακλείου - μέλος του Enterprise Europe Network.

Κεντρικός Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι τα εξής:

• Βραβείο Εξωστρέφειας - Καλής πρακτικής εξωστρέφειας επιχείρησης

• Βραβείο Πράσινης Επιχείρησης - Ανάληψης πρωτοβουλιών και επίδειξης ευαισθησίας σε θέματα περιβάλλοντος και εφαρμογής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

• Βραβείο Branding - Ανάδειξης επωνυμίας μέσω ποιότητας προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας

• Βραβείο Καινοτομίας - Ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφιοτήτων έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία είχε ορισθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και αποτελείτο από:

• Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Τον Πρόεδρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
• Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης/ Παράρτημα Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης
• Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης αρμόδιο σε θέματα περιβάλλοντος