Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα σε λαχανικά της Βοιωτίας σύμφωνα με δειγματοληπτικές αναλύσεις απο το Περ/κο Κέντρο Προστασίας Φυτών και ποιοτικού ελέγχου Μαγνησίας. 
Οι αναλύσεις έγιναν μετά την έντονη φημολογία και τα δημοσιεύματα για μεγάλη επιβάρυνση σε βαρέα μέταλλα των λαχανικών της Βοιωτίας, ορισμένα απο τα οποία (πατάτες Θήβας) είναι πολύ διαδεδομένα σε ολόκληρη την χώρα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, "δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στα λαχανικά που ελέγχθησαν, τα οποία αφορούν 35 δείγματα με μαρούλια, καρότα, λάχανο, πράσα, σπανάκι, μαϊντανό, πατάτες, ρέβες, κρεμμύδια ξερά και χλωρά και σέλερι. 

Πιο αναλυτικά, με βάση τις αναλύσεις αυτές σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
1. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Πειραιά, στην περιοχή ευθύνης του και συγκεκριμένα στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Άγιος Θωμάς και σε περιοχές του Δήμου Θήβας. 
Τα δείγματα απεστάλησαν για ανάλυση στο Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε Μαγνησίας 

2. Οι αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες 

3. Ο συνολικός αριθμός των αναλυθέντων δειγμάτων ήταν τριάντα πέντε (35) και αφορούσαν: μαρούλια, καρότα, λάχανο, πράσα, σπανάκι, μαϊντανό, πατάτες, ρέβες, κρεμμύδια ξερά και χλωρά και σέλερι. 

4. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι σε mg/Kgr νωπού προϊόντος και δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στα προϊόντα της γης που παράγονται στην ελεγχόμενη περιοχή, καθ' όσον : 

- Σε ότι αφορά το κάδμιο οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις είναι μικρότερες των ορίων που προβλέπονται από τον Καν.1881/2006 

- Σε ότι αφορά τον υδράργυρο, επειδή δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια, από τον Καν.1881/2006 οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις στα δείγματα συγκρινόμενες με τα όρια των κοινοτικών υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων (MRL‘s ), είναι μικρότερες. 

- Σε ότι αφορά το Μόλυβδο, λαμβάνοντας υπ όψιν το ότι η αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του είναι + (-)37%, δεν υπάρχει πρόβλημα διότι σε κανένα δείγμα το αρνητικό 37% της ευρεθείσας τιμής από την ανάλυση δεν ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια του Καν. ΕΚ 1881/2006. 

- Τα ευρήματα των δειγμάτων για τα λοιπά βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος) δεν μπορούν να αξιολογηθούν γιατί από τον καν. 1881/2006 δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια .

Δείτε εδώ τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των αναλύσεων