Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρεί σήμερα Τρίτη το Δημόσιο με στόχο την άντληση έως 1,6 δισ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιδιώκει να δανεισθεί 1 δισ. ευρώ, ωστόσο μαζί με τις ανταγωνιστικές προσφορές το ποσό αυτό δύναται να φθάσει συνολικά τα 1,9 δισ. ευρώ, χρήματα που είναι απαραίτητα για να ενισχυθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου.

Στην αντίστοιχη έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Οκτωβρίου, το επιτόκιο είχε ανέλθει σε 4,86%, οι προσφορές είχαν διαμορφωθεί στα 2,725 δισ. ευρώ. Στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το Σεπτέμβριο, το επιτόκιο των εξάμηνων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 4,80%.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις που έχουν βελτιώσει αισθητά το κλίμα, η ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρωζώνη καθιστά την έκδοση των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ως ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Τα δημόσια ταμεία διαθέτουν σήμερα μόλις 600 εκατ. ευρώ τα οποία δεν αρκούν παρά για να καλύψουν το 1/3 των πληρωμών για μισθούς και συντάξεις τον Νοέμβριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη ροή εσόδων από φόρους και συγκεκριμένα από τις έκτακτες εισφορές, την φορολογία εισοδήματος και την εισφορά ακινήτων.

Στο Γενικό Λογιστήριο θεωρούν πως εάν δεν εισπραχτούν 5 δισ. ευρώ φόρων μέσα στον Νοέμβριο, ήτοι 800 εκατ. ευρώ περισσότεροι φόροι σε σχέση με τον Οκτώβριο, θα υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Δεκέμβριο, οπότε λήγουν ομολόγα συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

in.gr