Το Τμήμα Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει  τους  δημότες ότι λόγω εργασιών Ανάπλασης - Ανακατασκευής της οδού Ούλαφ Πάλμε,  δόθηκε άδεια για την  διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ούλαφ Πάλμε από τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου έως τη συμβολή της με την οδό Δανήλου Συντυχάκη από την Τρίτη 8-11-2011 έως και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η   κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών θα διεξάγεται προς νότο(Βασιλειές), δια μέσου των οδών Ευμαθίου – Γοργία – Δανήλου Συντυχάκη ή εναλλακτικά δια μέσου των οδών Παπά Πέτρου Γαβαλά – Γοργία – Δανήλου Συντυχάκη. 

 Από νότο(Βασιλειές) προς την πόλη του Ηρακλείου δια μέσου των οδών Δανήλου Συντυχάκη – Γοργία – Ευμαθίου – Ούλαφ Πάλμε ή διά μέσου των οδών Δανήλου Συντυχάκη – Γοργία – Παπά Πέτρου Γαβαλά.

Η οδός Παπά Πέτρου Γαβαλά είναι διπλής κυκλοφορίας.