Τα μαύρα μαντάτα για την ανεργία όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβεβαιώνει η έκθεση που δημοσιεύει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) για το α΄ εννιάμηνο του 2011.

Η εκ περιτροπής εργασίας και η εργασία μερικής απασχόλησης αυξάνονται σε βάρος του 8ώρου.

Σχετικά με τις νέες προσλήψεις που κατατέθηκαν στα τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων το εννιάμηνο του 2011, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, παρατηρείται κατά 20,93% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση κατά 3,96% στο ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και αύξηση 12,17% στην εκ περιτροπής απασχόληση.

Όσον αφορά στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011, τα στοιχεία δείχνουν πως είναι αυξημένες κατά 102,46% όσον αφορά στη μερική απασχόληση, 307,44% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 1192,39% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Ενδεικτικό είναι πως δύο χρόνια νωρίτερα οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, ενώ σήμερα μόλις το 58,92%.

Αντίθετη πορεία στα έτη αυτά είχε η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, όπου στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 32,52% το πρώτο εννιάμηνο του 2011 και των συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας που από το 4,3% έχουν φτάσει το 8,56%.

Σχετικά με τους εέγχους για θέματα ασφάειας και υγείας στην εργασία το 2011 ήταν 2% λιγότεροι από το 2010 και τα πρόστιμα αναλογούν σε 1,6 εκατ. ευρώ 11,3% λιγότερα σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα αντίστοιχα στοιχεία για τους ελέγχους εργασιακών σχέσεων δείχνουν 1,65% περισσότερους ελέγχους (24.571), 35% λιγότερα πρόστιμα (3509) και 12,59% περισσότερα καταβληθέντα ποσά (14,8 εκατ.).

Ένα παρήγορο στοιχείο είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο news247.gr, πως τα εργατικά ατυχήματα είναι κατά 7,6% λιγότερα και τα θανατηφόρα κατά 13,4% λιγότερα, 58 θανατηφόρα σε σύνολο 3.991.