Ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων στο πλαίσιο του σχεδιασμού του για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τον βασικότερο αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας του, οργανώνει ενημερωτική συνάντηση - συζήτηση με τίτλο

“Οι προοπτικές της αμπελοκαλλιέργειας και ο σχεδιασμός του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων” την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 και ώρα: 18.00 στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι αφενός η ενδυνάμωση – εμψύχωση- ενημέρωση του παραγωγικού δυναμικού του τόπου για τα ειδικότερα θέματα της αμπελουργίας όσο και των νέων μορφών οργανώσεων παραγωγών και αφετέρου η παρουσίαση των ειδικότερων δράσεων και πρωτοβουλιών που ο Δήμος σχεδιάζει στον τομέα της αμπελουργίας.

Επιδίωξη του Δήμου είναι να δοθεί το έναυσμα για επανασχεδιασμό της παραγωγής του σταφυλιού και δει του επιτραπέζιου, τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς τον τόπο, καθώς επίσης και η δημιουργία οργάνωσης παραγωγών που θα αναλάβουν δυναμικά την καθετοποίηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας στηριζόμενοι σε σύγχρονα εργαλεία λήψης απόφασης.

Ο Δήμος διασφαλίζει ότι θα είναι αμέριστος υποστηρικτής, συμπαραστάτης και πρωταγωνιστής σε όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που θα έχουν στόχο την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα.