Δεν είναι πλέον ανάγκη να είναι κάποιος μεγαλοεπενδυτής για να μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια του ανέμου. Αρκούν ένα ποσό της τάξεως των 4.000 - 5.000 ευρώ, ένα καλό αιολικό πεδίο και μια μικρή ανεμογεννήτρια. Μια τέτοια επένδυση είναι πλέον συμφέρουσα, τόσο για εξοχικά που απέχουν από το δίκτυο (και η σύνδεση είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα), όσο και για οικίες που θα πωλούν το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στη ΔΕΗ.

Με τον περσινό νόμο, για την «επιτάχυνση της εγκατάστασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», υπερτριπλασιάστηκε η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγούς με μικρά αιολικά συστήματα. Πριν από τον συγκεκριμένο νόμο το παραγόμενο από τον άνεμο ηλεκτρικό ρεύμα αγοραζόταν με την ίδια τιμή (80 ευρώ/μεγαβατώρα για το διασυνδεδεμένο σύστημα και 90 ευρώ για το μη διασυνδεδεμένο, δηλαδή τα νησιά), είτε προερχόταν από μεγάλα είτε από μικρά συστήματα.

Τώρα, η τιμή αγοράς για μικρούς σταθμούς ισχύος μέχρι 50 κιλοβάτ (kW) απογειώθηκε στα 250 ευρώ/MWh! Με μια τέτοια τιμή, εάν μια οικία έχει ισχυρούς ανέμους, μπορεί να τοποθετήσει μια ανεμογεννήτρια (με διάρκεια ζωής 25 ετών), η οποία μπορεί να αποσβεστεί σε 3-10 έτη. Υπάρχει, για παράδειγμα, εγκατεστημένη ανεμογεννήτρια ισχύος 1,5 kW στα Μεσόγεια, με μέση ταχύτητα ανέμου 4,7 m/sec, που αποδίδει 2,9 MWh τον χρόνο και ετήσιο έσοδο 700 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται 8 - 10 χρόνια για την απόσβεση. Η ταχύτητα των ανέμων είναι κρίσιμο μέγεθος. Υπολογίζεται ότι σε περιοχές της Αμοργού, όπου η μέση ταχύτητα των ανέμων είναι 9 m/sec, μια μικρή ανεμογεννήτρια 1 kW μπορεί να αποδώσει 7 μεγαβατώρες (MWh) ετησίως, συνεισφέροντας 1.750 ευρώ.

Αρα η μέτρηση του αιολικού πεδίου για ένα εξάμηνο τουλάχιστον, ακριβώς στο σημείο (και στο ύψος) που θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια, είναι προϋπόθεση για οποιοδήποτε επόμενο βήμα. Για να είναι συμφέρουσα η εγκατάσταση απαιτείται ένα μέσο επίπεδο ανέμου 5 m/sec. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, όχι όμως αδύνατο μέσα στον αστικό ιστό, αλλά μάλλον οδηγεί σε τοποθέτηση σε ψηλά σημεία.

Τι μέγεθος όμως έχουν οι οικιακές ανεμογεννήτριες; Το μέγεθος ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ. Η διάμετρος των πτερυγίων μιας ανεμογεννήτριας ισχύος 1 kW δεν ξεπερνά τα 2 - 3 μέτρα. Το κόστος είναι περίπου 4.000 έως 7.500 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, με τη συντήρηση για δύο χρόνια και όλα τα γραφειοκρατικά έξοδα. Ηδη η μικρή αγορά αναπτύσσεται και μπορεί κανείς να βρει πλήθος συστημάτων με διαφορετικές ποιότητες και τιμές.

Εκτός από την πώληση ρεύματος στη ΔΕΗ, η αιολική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη των αναγκών ενός εξοχικού ή μιας απομονωμένης οικίας. Μάλιστα, ένα οικιακό αιολικό σύστημα, σε συνδυασμό και με άλλες Ανανεώσιμες Πηγές και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακά αυτόνομη οικία, χειμώνα - καλοκαίρι. Η διαδικασία αδειοδότησης έχει διευκολυνθεί, αν και εκκρεμούν εγκύκλιοι για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών.

(kathimerini)