Την αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων στην κατεύθυνση ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών επεσήμανε η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη στο πλαίσιο ομιλίας της σε σχετική Ημερίδα για την υπογραφή Χάρτας Ισότητας.

Η Δήμαρχος Φαιστού ήταν η μοναδική εισηγήτρια από την Κρήτη, ως μόνη γυναίκα Δήμαρχος σε ολόκληρο το νησί. Εισηγήσεις πραγματοποίησαν μόνο οι αιρετές Δήμαρχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τη Χάρτα Ισότητας. Η Δήμαρχος Φαιστού τοποθετήθηκε σε ζητήματα ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, ενώ εξειδίκευσε στις δράσεις του Δήμου Φαιστού αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη συγκεκριμένων υπηρεσιών προς όφελος τους.

Εκτενείς αναφορές έκανε η Δήμαρχος Φαιστού στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπική Δημοκρατίας» όπου δόθηκε έμφαση στις υποδομές που ανέπτυξε ο Δήμος Φαιστού αναφορικά με τα Άτομα με Αναπηρία και την εξυπηρέτηση τους. Η Δήμαρχος τόνισε το γεγονός ένταξης του Δήμου Φαιστού στους Δήμους 12 Αστέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας πως η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια ένταση στο πλαίσιο ανάπτυξης καινοτομιών και δράσεων για τους πολίτες.

Η κ. Πετρακογιώργη αναφέρθηκε επίσης στη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Women Understanding Women” στο Δήμο Φαιστού, αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται για μια Πανευρωπαϊκή Πολιτική, με βασικό φορέα υλοποίησης της γυναίκες, η οποία θα αντιμετωπίζει ζητήματα ανισοτήτων.

Αναφορικά με τα θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών, η κ. Πετρακογιώργη τόνισε τις δράσεις και την προσπάθεια που υλοποιείται τόσο από την ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , όσο και από την προώθηση ενεργειών για πλήρη λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης δημοτών. Η Δήμαρχος Φαιστού έκανε σαφές, πως στο συγκεκριμένο πεδίο, η στόχευση τα προηγούμενα χρόνια ήταν ιδιαίτερα ελλιπής, τονίζοντας ωστόσο πως για το νέο Δήμο Φαιστού αποτελεί κύρια και σημαντική προτεραιότητα.

Η Δήμαρχος Φαιστού υπέγραψε τη Χάρτα για την Ισότητα των Δύο Φύλων, σε συνεργασία με Δημάρχους και Αιρετούς απ’ όλη την Ελλάδα.