Σήμερα στις 7 το απόγευμα γίνεται η εκδήλωση απονομής των βραβείων και επαίνων του 2ου διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα " Ανάδειξη καλών επιχειρηματικών πρακτικών και επιβράβευση της επιχειρηματικής Αριστείας για το Νομό Ηρακλείου».

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, που θα γίνει στο Επιμελητήριο,είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι τα εξής:

• Βραβείο Εξωστρέφειας - Καλής πρακτικής εξωστρέφειας επιχείρησης

• Βραβείο Πράσινης Επιχείρησης - Ανάληψης πρωτοβουλιών και επίδειξης ευαισθησίας σε θέματα περιβάλλοντος και εφαρμογής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

• Βραβείο Branding - Ανάδειξης επωνυμίας μέσω ποιότητας προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας

• Βραβείο Καινοτομίας - Ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφιοτήτων έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία είχε ορισθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και αποτελείτο από:

• Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Τον Πρόεδρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
• Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης/ Παράρτημα Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
• Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης
• Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης αρμόδιο σε θέματα περιβάλλοντος