Τα επιχειρήματα που επιβάλλουν την παραμονή του ENISA στην Κρήτη παρουσίασε ο Περιφερειάρχη Σταύρος Αρναουτάκης στην συνάντηση των εισηγητών της έκθεσης της Επιτροπής ΙΤΡΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Για  το Θέμα της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA  ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Ελλάδα αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, έχουν αποδείξει έμπρακτα την πρόθεση τους να υποστηρίξουν την προσπάθεια που καταβάλλεται όχι μόνο για την παραμονή του Οργανισμού στο Ηράκλειο, αλλά και τους τρόπους και  τα μέσα ώστε να καταστεί ο ENISA αποδοτικότερος, αποτελεσματικότερος και περισσότερο ικανός να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά του.

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στους Ευρωβουλευτές  συγκεκριμένη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης  η οποία  απαντά  συνολικά  στα ζητήματα που έχουν κατά καιρούς τεθεί και αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του ΕΝΙΣΑ με έδρα στο Ηράκλειο.  

Στην συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι εισηγητές-Ευρωβουλευτές: Giles Chichester (Αγγλία), Silvia Adriana Ticau (Ρουμανία), Christian Ehler (Γερμανία), Νίκη Τζαβέλλα (Ελλάδα), Σωκράτης Κάτσικας (πρώην γ.γ. Επικοινωνιών), Ανδρέας Παπασταύρου (Πρέσβης της Ελλάδας στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.).