Κατά 11,6% μειώθηκε σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Υγεία, στο εννεάμηνο του 2011, φθάνοντας τα 184,2 εκατ. ευρώ, έναντι 208,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κυριότερη αιτία της μείωσης των λειτουργικών κερδών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήταν η πτώση των περιστατικών του μαιευτικού κλάδου του ομίλου λόγω του ανταγωνισμού.

Για το εννεάμηνο του 2011, ο όμιλος Υγεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2010.

Ο όμιλος το εννεάμηνο του 2011 παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 21,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Υγεία, κυρία Ρίτα
Σουβατζόγλου, δήλωσε:

«Κατά το 3ο τρίμηνο του 2011 ο όμιλος έδειξε αντοχή στις επιπτώσεις της δυσκολότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών που διέπει την χώρα, παρουσιάζοντας σε εταιρικό επίπεδο αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε μείωση η οποία οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των περιστατικών του μαιευτικού κλάδου.«

» Στο εν λόγω δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον ο όμιλος Υγεία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής δομής του ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την υποστήριξη του βασικού του μετόχου MARFIN INVESTMENT GROUP, αντλώντας κεφάλαια συνολικού ύψους 64,9 εκατ. ευρώ συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του ομίλου στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας».


in.gr