Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποίησε από κοινού ο Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών και ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας, με θέμα την ένταξη στο πρόγραμμα "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης".

Το Πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοδοξεί να βοηθήσει στην κατάρτιση εργαζομένων και επαγγελματιών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτυχθούν τρόποι και καινοτόμες ιδέες που θα μπορέσουν να αντισταθούν στην οικονομική κρίση.

Το πρόγραμμα σύμφωνα με τον κ. Ευάγγελο Σαρειδάκη, μέλος του ΚΕΚ της ΓΕΣΕΒΕ στο Ηράκλειο, έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

  • τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων,
  • τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας και
  • την ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας.