Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολου Βουλγαρακη η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαβίβασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 9/11/2011 συγκεντρωτικές καταστάσεις παραγωγών που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα από 4 ομάδες παραγωγών του Νομού Χανίων (Πλατάνου, Κουντούρας, Ελαφονησίου και Χρυσοσκαλίτισσας) και αφορούσαν περίπου 200 παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται συνολική αποζημίωση ύψους 850.000,00 € από τα προβλήματα διάθεσης που προέκυψαν από την επιμόλυνση με e-coli.(Τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τα υποδείγματα έχουν κατατεθεί στις ομάδες παραγωγών. )

Οι παραπάνω παραγωγοί δεν είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση αποζημίωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους παραγωγούς που έχουν ήδη αποζημιωθεί.

Αποτελεί πεποίθηση του Αντιπεριφερειαρχη Χανίων αλλά και όλων των παραγωγών και των παραγόντων του νομού Χανίων η αποζημίωση να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή να περιλαμβάνει και τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2011 ούτως ώστε να αποζημιωθούν και οι παραγωγοί οι οποίοι εκπρόθεσμα κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.