Γέννημα θρέμα Ηρακλειώτης, ο Παντελής Τζωρτζάκης αναλαμβάνει χρέη συμβούλου του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Τζωρτζάκης, εμπνευστής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Forthnet, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της Εταιρείας, καθώς και από τις αντίστοιχες θέσεις του στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών εταιρειών του Ομίλου προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα.