Η εκτελεστική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης συνεδριάζει στο Ρέθυμνο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 στις 4 το μεσημέρι.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 2012 - 2014 της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου έτους 2011

3. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα και της διαχείρισης των προϊόντων του

4. Έρευνα και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των ΚΤΕΟ στην Περιφέρεια Κρήτης.