Ανακοίνωση ενάντια στην  πολιτική του Υπουργείου Παιδείας να παύσει τους διορισμούς εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, μια πολιτική που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους

«Μετά από τις πληροφορίες που φέρουν το Υπουργείο Παιδείας να υπαναχωρεί από τις αρχικές του δεσμεύσεις, τα μέλη της Γενική Συνέλευσης δηλώνουμε κατηγορηματικά την έντονη δυσαρέσκειά μας για την κλιμακούμενη υποβάθμιση των όρων λειτουργίας των πανεπιστημίων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης, επικαλούμενο τις τρέχουσες πιεστικές οικονομικές συνθήκες και παρά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον κώδικα δημόσιας διοίκησης, από τις αρχές του 2011 επέλεξε να προχωρήσει μονομερώς στην παύση των διορισμών των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο, στις συνεχείς οχλήσεις των υπό διορισμό ΔΕΠ, των Πανεπιστημίων και της συνόδου των Πρυτάνεων, επέλεξε την οδό της παραπλάνησης. Οι αρχικές δεσμεύσεις για το διορισμό 350 μελών ΔΕΠ στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, μετατέθηκαν για το μήνα Νοέμβριο, για να παραπεμφθούν τελικά για τις αρχές του 2012, παρά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών (έγκριση από Τμήμα ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, έγκριση πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

Επιπλέον, οι νέες περικοπές του αριθμού των συμβασιούχων διδασκόντων που έγιναν υπό το πρόσχημα των επικείμενων διορισμών οδηγούν τα πανεπιστημιακά Τμήματα σε διαρκή πίεση και σε οριακή λειτουργία, η οποία επιτείνεται από τη συνεχή υποχρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, καλούν τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές Αρχές να

συζητήσουν το πρόβλημα που δημιουργείται από τις πολιτικές του Υπουργείου και να προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης των προγραμμάτων σπουδών και το διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ».