Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες έργων και ερευνητικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

- Δύο θέσεις τεχνικών (ΤΕ) για τις ανάγκες των έργων ''COPEWELL'' και ''AquaExcel''.

- Μία θέση πτυχιούχου Βιολόγου (ΠΕ) ή Ιχθυολόγου (ΤΕ) για τις ανάγκες του προγράμματος ''BIOALGAESORB''.

- Μία θέση πτυχιούχου Βιολογίας για τις ανάγκες του προγράμματος ''COPEWELL''.

- Δύο θέσεις πτυχιούχων Βιολογίας για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ''MEDISEH''.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της υπηρεσίας που βρίσκονται στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο. Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνικό Κέντρο Θαλλασίων Ερευνών, www.hcmr.gr.