Ηλεκτρονικό «δίχτυ» σε 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες απλώνει φέτος το υπουργείο Οικονομικών, καθιερώνοντας υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Taxisnet των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2010, για όλους του υπόχρεους. Οσοι τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, θα πρέπει να υποβάλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τις 12 Απριλίου 2011, ενώ για τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας η προθεσμία λήγει στις 23 Μαΐου 2011.

Την απόφαση για δηλώσεις μέσω Ιντερνετ υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημ. Κουσελάς.

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονική μέθοδο και υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, όσοι:

Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2010. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet, αίρεται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

Υποβάλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση πριν από την ημερομηνία, από την οποία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2010 μέσω Taxisnet από 21 Φεβρουαρίου 2011.