Στο ηλεκτρονικό σου παιχνίδι, το ξωτικό καιροφυλακτεί στη σπηλιά, εσύ όμως μπορείς να το μυρίσεις…

Αυτή την ιδέα υλοποίησε η Scent Sciences Corporation με το ScentScape, που εμπλέκει την αίσθηση της όσφρησης σε παιχνίδια και ταινίες.

Η συσκευή έχει είκοσι βασικές μυρωδιές που μπορούν να αναμιχθούν και να μυρίσει ο τόπος δάσος, θάλασσα ή ξωτικό που βρομάει…